A-18a Zwierzęta gospodarskie

Plik: 13405 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Znaki najczęściej spotykany przed miejscami, w których kierującym pojazdami mogą zagrażać zwierzęta znajdujące się na drodze lub w jej pobliżu.