A-15 Śliska jezdnia

Plik: 13402 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni (np. z betonu asfaltowego na kostke kamienną), stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.