A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne

Plik: 13396 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może być niebezpieczne dla kierowców lub powodować utrudnienia ruchu. Znaki A-12a—A-12c umieszcza się przed miejscami, w których występuje co najmniej po jednej stronie jezdni zmniejszenie jej szerokości powyżej 0,2 m oraz jeżeli szerokość zwężonego odcinka jezdni wynosi mniej niż 5,5 m.