A-11a Próg zwalniający

Plik: 13395 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. Pod znakami A-11a często spotykamy tabliczki T-1, które informują nas w jakiej odległości od progu znajduje się znak. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające powinniśmy ograniczyć prędkość do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający lub zastosować się do ograniczenia  prędkości znakiem B-33 umieszczonym pod znakiem A-11a.