Skrzyżowanie: pl. Bohaterów Getta, ul. Zofii Kossak, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
WORD Lublin

  • pl. Bohaterów Getta
  • ul. Zofii Kossak
  • ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego