Skrzyżowanie: Park Chropaczowski im. Kopalni Śląsk, ul. Przyjaciół Żołnierza
WORD Kielce

  • Park Chropaczowski im. Kopalni Śląsk
  • ul. Przyjaciół Żołnierza