Nauka działami / kat. A, A1, A2, AM

Wszystkie pytania egzaminacyjne kat. A, A1, A2, AM poukładane według działów tematycznych.
W tym miejscu przejrzyj kilka razy wszystkie działy po kolei z góry na dół, a poznasz wszystkie pytania egzaminacyjne.

A

I. Część podstawowa

3. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

5. Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

6. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

7. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

9. Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

10. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

14. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

15. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

16. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

18. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

20. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

II. Część specjalistyczna - kat. A

1. Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, wykorzystanie środków ochronnych, takich jak rękawice, obuwie, ubranie i kask

4. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania

5. Różne pola widzenia kierowców, widoczność kierowców motocykli

7. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 1)

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 2)

9. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

10. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

III. Część dodatkowa