Nauka działami / kat. T

Wszystkie pytania egzaminacyjne kat. T poukładane według działów tematycznych.
W tym miejscu przejrzyj kilka razy wszystkie działy po kolei z góry na dół, a poznasz wszystkie pytania egzaminacyjne.

T

I. Część podstawowa

3. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

5. Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

6. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

7. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

9. Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

10. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

14. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

15. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

16. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

18. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

20. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

II. Część specjalistyczna - kat. T

1. Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

3. Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi

4. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania (cz. 1)

5. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania (cz. 2)

6. Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem (cz. 1)

7. Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem (cz. 2)

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

9. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

10. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

III. Część dodatkowa