Testy na prawo jazdy kategorii T

Nauka działami testów na prawo jazdy kategoria T

Wszystkie pytania egzaminacyjne kat. T poukładane według działów tematycznych.
Przejrzyj kilka razy wszystkie działy po kolei z góry na dół, a poznasz wszystkie pytania egzaminacyjne oraz uzasadnienia odpowiedzi.

Jeśli żadne z pytań nie sprawia Ci trudności przejdź do trybu zaliczenie.

T

I. Część podstawowa

Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

3. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

5. Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

6. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

7. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

9. Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

10. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (jazda na suwak, korytarz życia)

11. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (jazda na suwak, korytarz życia)

Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

14. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

15. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

16. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

18. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie  pierwszej pomocy przedmedycznej

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

20. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

Zaliczenie działów.
Jeśli żadne z pytań z tej części nie sprawia Ci trudności przejdź do trybu zaliczenia.
Zaliczenie działów to najskuteczniejsza metoda nauki do egzaminu.

II. Część specjalistyczna - kat. T

Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

1. Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem

Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi

3. Odstępy i hamowanie pojazdu, korzystanie z drogi

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania (cz. 1)

4. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania (cz. 1)

Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania (cz. 2)

5. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania (cz. 2)

Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem (cz. 1)

6. Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem (cz. 1)

Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem (cz. 2)

7. Różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem (cz. 2)

Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób

Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

9. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty

Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

10. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

Zaliczenie działów.
Jeśli żadne z pytań z tej części nie sprawia Ci trudności przejdź do trybu zaliczenia.
Zaliczenie działów to najskuteczniejsza metoda nauki do egzaminu.

III. Część dodatkowa