Zamkowa, Jana Pawła II, Parczewskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.3)

Porady do skrzyżowania

Powierzchnia wyłączona z ruchu - oznakowanie poziome P-21

Powierzchnia wyłączona z ruchu - oznakowanie poziome P-21

Na zdjęciu widoczna powierzchnia wyłączona z ruchu na placu Jana Pawła II 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka