Partyzantów, Sienkiewicza, Peowiaków

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.3)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 7 Do komentarzy
Żółte światło na ul. Partyzantów od centrum

Żółte światło na ul. Partyzantów od centrum

Żółte światło na ul. Partyzantów od centrum 
Jadąc Partyzantów - Partyzantów (od lewej do prawej), jeśli otrzymamy w ostatniej chwili żółte 1a nie hamujemy, ale nie wolno nam wjechać za sygnalizator 1b. Zatrzymujemy się przy sygnalizatorze. Takie zatrzymanie umożliwia utrzymanie płynności jazdy na skrzyżowaniu. Pojazdy od ul. Peowiaków mogą swobodnie przejechać. 
Jadąc od Partyzantów ( z miejsca oznaczonego jako 3 ) Geometria drogi wyrzuca nas na lewy niewyznaczony pas ruchu, zmiana na prawy pas za przejściem. 
Sytuację drogową opracował  Grzegorz Wójcik http://naukajazdy-zamosc.eu/
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Partyzantów-Peowiaków-Sienkiewicza

Jazda w lewo z ul. Peowiaków będzie odbywać się wg dwóch sygnalizatorów.
Zastosujemy przepisy, że :
Ҥ 95....
2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby
możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.”

oraz :
“Art. 25.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy;”

Gdy brak możliwości przejechania przez przejazd kolejowy – nie wolno wjechać na skrzyżowanie. Może powstać sytuacja, że podczas przejeżdżania skrzyżowania sygnał na przejeździe kolejowym się zmieni – wtedy możemy pozostać na skrzyżowaniu w miejscu takim aby nie utrudniać możliwości ruchu na innych kierunkach.
Przy tej geometrii skrzyżowania tą jazdę w lewo można kończyć na drugim od prawej pasie ruchu ul. Partyzantów – aby nie utrudniać wyjazdu pojazdom z ul. Sienkiewicza.

Skrzyżowanie oznakowane tabliczkami typu T-6 .
Ten przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu nie bierze się pod uwagę przy  czynnej sygnalizacji świetlnej.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Partyzantów od strony przejazdu kolejowego

Partyzantów od strony przejazdu kolejowego

Ulica Partyzantów od lewej strony

Ulica Partyzantów od lewej strony


Wjazd od ulicy Peowiaków

Wjazd od ulicy Peowiaków


Znak "Ustąp pierwszeństwa".

Znak "Ustąp pierwszeństwa".

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

Dodatkowo nakaz skrętu w prawo za znakiem na ulicy Sienkiewicza.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka