Altanowa, Droga Męczenników Rotundy

<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.7)

Porady do skrzyżowania

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Droga Męczenników - Altanowa

Skrzyżowanie o “łamanym pierwszeństwie przejazdu”.

Obowiązuje zasada, że pojazdy z dróg podporządkowanych (cienka linia i znak A-7) ustępują pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako z pierwszeństwem (gruba linia, znak D-1 z tabliczką typu T-6). 
W przypadku kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogą z pierwszeństwem przejazdu – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.
Przy kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogami  podporządkowanymi – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.

Jadąc zgodnie z przebiegiem oznakowanego pierwszeństwa musimy pokazywać kierunkowskazem ten zamiar, zachować szczególną ostrożność obserwując, czy wszyscy inni udzielają nam pierwszeństwa przejazdu.

Na tego typu skrzyżowaniach bardzo ważne jest dokładne stosowanie kierunkowskazu. Robimy to zawczasu i wyraźnie niezależnie od przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu. 
Czyli jedziemy w lewo z lewym kierunkowskazem, w prawo z prawym kierunkowskazem a brak kierunkowskazu oznacza nasz zamiar jazdy na wprost

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Uwaga ustąp pierwszeństwa.

Uwaga ustąp pierwszeństwa.

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się: 
-zabrać nogę z pedału gazu, 
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h, 
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło 
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów, 
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej, 
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.
Powrót do WORD

Powrót do WORD

Wjazd na skrzyżowanie w drodze powrotnej do WORD.

Jazda ulicą Altanową od WORD.

Jazda ulicą Altanową od WORD.

Na tym skrzyżowaniu mamy tzw "Łamane" pierwszeństwo 
występuje ono wówczas gdy droga z pierwszeństwem i droga podporządkowana nie biegną na wprost przez skrzyżowanie lecz skręcają jak to widać na poniższych przykładach.
Przebieg drogi z pierwszeństwem i drogi podporządkowanej jest przedstawiony na tablicy znajdującej się pod znakiem. Gruba linia oznacza przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu a cieńka linia oznacza przebieg drogi podporządkowanej.
Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka