Towarowa

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.6)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 4 Do komentarzy
Wjazd do Ośrodka Egzaminowania w Olsztynie

Wjazd do Ośrodka Egzaminowania w Olsztynie

Na zdjęciu brama na plac WORD Olsztyn oraz znajdujący się przed nim parking.
ul. Towarowa

ul. Towarowa

Na zdjęciu zbliżamy się do WORDu od zachodu.
Znak STOP jak się zachować ? Wyjazd na Towarową

Znak STOP jak się zachować ? Wyjazd na Towarową

Znak STOP przed skrzyżowaniem oznacza, że musimy zastrzymać pojazd przed wyjechaniem na drogę z pierwszeństwem (unieruchomić na przynajmniej 1 sekunde). Aby prawidłowo zastosować się do znaku STOP powinno się:  
- zdjąć nogę z gazu
- naciskać hamulec i stopniowo zmniejszać prędkość
- zatrzymać przed linią zatrzymania P-12 (odpowiednio naciskać sprzęgło i hamulec)
- wrzucić I bieg i ruszać, gdy pozwala nam na to sytuacja na drodzę.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu nie wyznaczono linii zatrzymania P-12 pojazd należy zatrzymać w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka