Dworcowa, Kościuszki, Lubelska, Partyzantów

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 4.3)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 3 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Kościuszki-Lubelska-Dworcowa-Partyzantów

Skanalizowane duże skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyznaczonymi strzałkami kierunkowymi na wlotach i wewnątrz skrzyżowania.

Na wlocie zajmujemy pas stosowny do dalszego poruszania się.
Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom w ruchu okrężnym czyli tym zbliżającym się wszystkimi pasami z lewej strony.

Z pasa do skrajnego do skrętu w lewo możemy wykonać zawracanie – wtedy skręcając zajmujemy też skrajny lewy pas.

Przy linii jednostronnie przekraczalnej i przy wolnym miejscu na prawym pasie jest możliwość zmiany pasa na prawy i z tego pasa można opuszczać ruch okrężny.
Nie zawsze jest to możliwe i konieczne – przy dwóch pasach wylotowych każdy może jechać swoim pasem.

Uszanujemy linie pojedyncze ciągłe rozdzielające pasy ruchu w tym samym kierunku.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Wjazd od ulicy Dworcowej na rondo

Wjazd od ulicy Dworcowej na rondo

Znaleźć się na odpowiednim do kierunku poruszania się pasie to najtrudniejsze zadanie na tak dużych skrzyżowaniach okrężnych.
Kierunkowskaz powinien być uruchomiony:

Kierunkowskaz powinien być uruchomiony:

- podczas zjazdu z ronda – sygnalizując to innym kierowcom przekazujemy im, że możemy zwolnić oraz że nie będziemy kontynuowali jazdy po danym pasie ruchu po kolejnym zjeździe.
- podczas zmiany pasów ruchu na rondzie (w przypadku ronda wielopasowego)

Podczas jazdy po rondzie pamiętać należy, że kierujący pojazdem, który zbliża się do ronda powinien odpowiednio wcześniej zająć właściwe miejsce na jezdni w zależności od zamiaru kierunku jazdy, natomiast każda zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy, także na rondzie, powinna być sygnalizowana.

Zasady Pierwszeństwa na rondzie:

Zasady Pierwszeństwa na rondzie:

Znak C-12 "ruch okrężny" oraz dodatkowo znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" oznacza, że jadący na rondzie mają pierwszeństwo, wobec tych, którzy zamierzają na rondo wjechać . Kierujący pojazdem chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym, którzy poruszają się po pasie, na który zamierza wjechać.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka