Dworcowa, Piłsudskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 4.3)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 5 Do komentarzy

Kierunkowskaz powinien być uruchomiony:

- podczas zjazdu z ronda – sygnalizując to innym kierowcom przekazujemy im, że możemy zwolnić oraz że nie będziemy kontynuowali jazdy po danym pasie ruchu po kolejnym zjeździe.
- podczas zmiany pasów ruchu na rondzie (w przypadku ronda wielopasowego)

Podczas jazdy po rondzie pamiętać należy, że kierujący pojazdem, który zbliża się do ronda powinien odpowiednio wcześniej zająć właściwe miejsce na jezdni w zależności od zamiaru kierunku jazdy, natomiast każda zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy, także na rondzie, powinna być sygnalizowana.

Zasady Pierwszeństwa na rondzie:

Znak C-12 "ruch okrężny" oraz dodatkowo znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" oznacza, że jadący na rondzie mają pierwszeństwo, wobec tych, którzy zamierzają na rondo wjechać. Ponadto takie zestawienie znaków (C-12 oraz A-7) oznacza, że kierujący pojazdem chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym, którzy poruszają się po pasie, na który zamierza wjechać.
zachowanie na skrzyżowaniu

zachowanie na skrzyżowaniu

Jadąc prosto trzymamy też prawym pasem.
Wjeżdżamy bez kierunkowskazu, mijając ostatni wjazd z prawej świecimy prawy kierunkowskaz i opuszczamy skrzyżowanie prawym pasem.

Tak jadąc możemy mieć obok siebie inny pojazd, który też pojedzie prosto drugim pasem od prawej krawędzi jezdni - a więc szczególna ostrożność.

Jadąc w lewo (podobnie zawracając) świecimy lewy kierunkowskaz, zmieniamy pas na lewy, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom w ruchu okrężnym, wjeżdżamy na pas bliższy wyspy centralnej.

Przy wolnym prawym pasie, mijając poprzedzający wjazd z prawej włączamy prawy kierunkowskaz i zmieniając pas na prawy i opuszczamy ruch okrężny prawym pasem.

Przy zajętym prawym pasie – obok nas jadący  na wprost pojazd, i inne nawet niezgodne z przepisami zachowania – zachowując szczególną ostrożność ustępujemy pierwszeństwa pojazdom na sąsiednim pasie ruchu i opuszczamy ruch okrężny drugim pasem od prawej krawędzi.


przejazd przez rondo

przejazd przez rondo

Jazda w prawo - świecimy prawy kierunkowskaz, zwalniamy (II-bieg), jedziemy prawym pasem.

Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom w ruchu okrężnym na obydwu pasach.
Dalej podążamy prawym pasem i pierwszym zjazdem w prawo opuszczamy skrzyżowanie.

Z ul. Piłsudskiego oraz ul. Dworcowej można jechać w prawo poza rondem – jednak opuszczając skrzyżowanie należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom opuszczającym ruch okrężny z lewej.


Skrzyżowanie o ruchu okrężnym oznakowane znakami A-7 i C-12

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym oznakowane znakami A-7 i C-12

Obowiązuje wtedy zasada, że wjeżdżający ustępuje pierwszeństwa pojazdom w ruchu okrężnym, a będący w ruchu okrężnym ma pierwszeństwo przed pojazdami dojeżdżającymi.

Zastosowane strzałki kierunkowe na pasach wlotowych zabraniają objeżdżania skrzyżowania prawym pasem.
Pas prawy służy do jazdy w prawo i do jazdy na wprost.
Pas drugi od prawej służy do jazdy na wprost, w lewo, do zawracania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka