Marywilska

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 5.0)

Porady do skrzyżowania

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka