Krasiczyńska, Chodecka

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 1.8)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 1 Do komentarzy

Przejście dla pieszych.

A taka sytuacja, przejście dla pieszych rozdzielone wyspą centralną. Traktujemy takie przejście jak dwa oddzielne przejścia, w zasadzie przez przejście na którym nie ma pieszych można przejechać, pamiętajmy jednak że jest to miejsce szczególnie niebezpieczne a na kierowcy spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejścia dla pieszych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka