Libelta, Niepodległości

>
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.5)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 1 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: skrzyżowanie Liberta - Niepodległości

Skręcanie w lewo z Al. Niepodległości winno odbywać się w sposób bezkolizyjny z pojazdem jadącym z przeciwnej strony też w lewo.
Dodatkowo taki sposób postępowania pokazano na tablicach informujących pod znakiem A-7.
Podobnie postępować będziemy skręcając w lewo z ul. Karola Liberta z pojazdami jadącymi z przeciwnego kierunku w lewo.
Taki tor ruchu = bezkolizyjny jest naturalnym i prawidłowym wyborem.
Po skręceniu w lewo zajmujemy pas ruchu taki aby nie naruszać linii ciągłej między pasami.
Po skręceniu w lewo przy bliskości następnego skrzyżowania zajmujemy pas stosowny do dalszej jazdy – przy braku dalszych poleceń będzie to jazda prosto czyli np. środkowy pas Al. Niepodległości.
Uwaga na tablice U-4 zasłaniające skrzyżowanie i linie podwójne ciągłe ...
Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka