Hubska, Prudnicka

>
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.0)

Porady do skrzyżowania

Widok na ul. Hubską z ul. Prudnickiej.

Widok na ul. Hubską z ul. Prudnickiej.

Lewoskręt z ul. Prudnickiej w Hubską przy dużym ruchu na Hubskiej, która jest drogą z pierwszeństwem przejazdu może przyspożyć trochę trudności. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka