Bojowników o Wolność i Demokrację, Przemysłowa

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 0.5)

Porady do skrzyżowania

Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Nakaz jazdy z prawej strony znaku - zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak
obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka