Łódzka, Przestrzenna

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.5)

Porady do skrzyżowania

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Przestrzenna - Łódzka

Skrzyżowanie dróg równorzędnych, na którym zastosujemy zasadę szczególnej ostrożności, zasadę ustępowania pierwszeństwa pojazdowi zbliżającemu się z prawej strony, zasadę nie wjeżdżania na skrzyżowanie przy braku miejsca na i za nim.

Jadąc w lewo ustąpimy pierwszeństwa pojazdowi zbliżającemu się z prawej strony. Nie wjeżdżamy na skrzyżowanie przy zajętości prawego pasa oraz przy braku miejsca na skrzyżowaniu – pozostaniemy przed skrzyżowaniem.

W takiej sytuacji to pozostawione miejsce do przejazdu może być wykorzystane przez pojazdy z lewej i pojazdy opuszczające skrzyżowanie mimo że faktycznie pierwszeństwa nie posiadają. Będzie to działanie w ramach nieutrudniania i nie blokowania możliwości ruchu zgodne z art.3 PoRD.

Po uzyskaniu miejsca na skrzyżowaniu i braku pojazdu zbliżającego się z prawej strony możemy wjechać na skrzyżowanie i tam ustępować pierwszeństwa pojazdowi zbliżającemu się z kierunku przeciwnego.
A jeśli ten z kierunku przeciwnego zatrzyma się przed skrzyżowaniem, w związku z brakiem miejsca na i za skrzyżowaniem – zachowując szczególną ostrożność, możemy opuścić skrzyżowanie.

Nieprzestrzeganie tych zasad może być powodem paraliżu komunikacyjnego.
Liczenie na super sprawność każdego kierowcy jest złym pomysłem.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Widok na charakterystyczną wysepke

Widok na charakterystyczną wysepke

Widok na skrzyżowanie Przestrzenna - Łódzka z charakterystyczną wysepką. 

Zawracanie na skrzyżowaniu

Zawracanie na skrzyżowaniu

Wykonując manewr skrzyżowania objeżdżamy wysepkę przepuszczając pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. 

Manewry na skrzyżowaniu

Manewry na skrzyżowaniu

Na zdjęciu widać jak kursanci z wrocławskich szkół ćwiczą manewry. Obowiązuje zasada prawej ręki. 
Skrzyżowanie równorzędne z wysepką

Skrzyżowanie równorzędne z wysepką

Miejsce charakterystyczne i znane wszystkim kursantom we Wrocławiu. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka