Aleja Armii Krajowej

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 4.1)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 4 Do komentarzy
Wjazd od góry na skrzyżowanie.

Wjazd od góry na skrzyżowanie.

1. Sygnał zielony.
Zezwala na wjazd za sygnalizator. 
Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:
- miejsce na i za skrzyżowaniem;
- z poprzedniej zmiany świateł piesi i rowerzyści opuścili skrzyżowanie;
- przewidywania, że podczas świecącego zielonego opuścimy skrzyżowanie.

2. Sygnał żółty.
Zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd
znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony. W Polsce trwa 3 sekundy.

3. Sygnał czerwony.
Zakaz wjazdu za sygnalizator.

4. Sygnał czerwony + sygnał żółty.
Nadawany jednocześnie oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.
Oznacza również, że po upływie 1 sekundy zapali się sygnał zielony.
Pierwszeństwo w przypadku wyłączonych świateł.

Pierwszeństwo w przypadku wyłączonych świateł.

Ważne dokładne słuchanie i zrozumienie egzaminatora o kolejnych kierunkach jazdy.

Przy wyłączonej sygnalizacji ul. Armii Krajowej jest drogą z pierwszeństwem przejazdu a łącznice jezdni ul. Armii Krajowej są podporządkowane.
Zachowanie na skrzyżowaniu.

Zachowanie na skrzyżowaniu.

Zachowując szczególną ostrożność stosujemy się do wskazań sygnalizatorów, do linii warunkowego zatrzymania z nimi związanymi, dbamy by nie wjeżdżać na skrzyżowanie torów ruchu przy braku miejsca za skrzyżowaniem.

Uważamy na obszary wyłączone z ruchu, na linie ciągłe, linie jednostronnie przekraczalne, strzałki kierunkowe wskazujące możliwości ruchu z danego pasa.

Aleja Armii Krajowej.

Aleja Armii Krajowej.

Rondo, które nie jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.
Jest skanalizowane, jest wyposażone w sygnalizację świetlną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka