Chełmska, Aleja Wincentego Witosa

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.8)

Porady do skrzyżowania

Widok na ul. Jodłową.

Widok na ul. Jodłową.

Widoczny znak B-40 "Strefa ograniczonej prędkości 40 km/h".
Widok od ul. Chełmskiej.

Widok od ul. Chełmskiej.

Widoczny znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" oraz znak C-2 "Nakaz jazdy w prawo za znakiem".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka