Solidarności, Murawa, Serbska, Aleje Solidarności

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 4.1)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 11 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Rondo Solidarności

Skrzyżowanie dwóch dróg dwujezdniowych oznakowane znakami A-7 i C-12 – czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym zwane Rondem Solidarności.
Jest skanalizowane, ma sygnalizację świetlną.
Na wlotach strzałki kierunkowe na poszczególnych pasach – zajmujemy stosowny do dalszego poruszania się.
Z każdego kierunku jest możliwość jazdy na wprost dwoma pasami ruchu – wybieramy z nich prawy pas.
Gdy za skrzyżowaniem pas prawy się kończy – ustępując pierwszeństwa zmienimy go na sąsiedni.
Skręcając w lewo zmieniamy pas ruchu
. Mając do wyboru dwa pasy wybieramy możliwie blisko prawej krawędzi pas ( czyli prawy) i tym pasem opuszczamy skrzyżowanie.
Uważamy na linie ciągłe, na linie jednostronnie przekraczalne.
Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka