Strzelecka, Długosza, Wyzwolenia

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.5)

Porady do skrzyżowania

Znak STOP od ulicy Długosza

Znak STOP od ulicy Długosza

Dojeżdżając do ul. Wyzwolenia od ul. Długosza musimy zastosować się do znaku STOP widocznego na zdjęciu. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka