Skarszewska, Sikorskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.5)

Porady do skrzyżowania

Skrzyżowanie ul. Sikorskiego z Skarszewską - widok od ul. Sikorsiego

Skrzyżowanie ul. Sikorskiego z Skarszewską - widok od ul. Sikorsiego

Jadoc ulicą Sikorskiego kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przejazdu przed nadjeżdżającymi z ul. Skarszewskiej. 
Na zdjęciu widoczne znaki informujące, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka