Starej Baśni, Daniłowskiego, Magiera

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 1.0)

Porady do skrzyżowania

Obszar strefy zamieszkania.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi D-40 "Strefa zamieszkania" oraz D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

Wjeżdżając do strefy zamieszkania powinniśmy być przygotowani, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Prawdopodobnie najważniejszym przepisem dotyczącym strefy zamieszkania jest to, że pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszych poruszających się w strefie zamieszkania nie dotyczą przepisy podane w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” dotyczące ruchu pieszego jak: obowiązkowe korzystanie z chodnika, poruszanie się poboczem, przy krawędzi jezdni, lewą stroną czy jeden za drugim.

Parkowanie w strefie zamieszkania.

Kursanci zdający egzamin często popełniają błąd i wjeżdżając w strefe zamieszkania na komende egzaminatora parkują w pierwszym wolnym miejscu sugerując się innymi zaparkowanymi samochodami.
W strefie zamieszkania parkować wolno tylko w miejscach wyznaczonych, a więc brak znaku B-35 („zakaz postoju”) lub B-36 („zakaz zatrzymywania się”) nie upoważnia nas do zatrzymania się i pozostawienia samochodu w dowlonym miejscu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka