Piastów Śląskich, Osmańczyka

>
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.8)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 4 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: skrzyżowanie Powstańców Śląskich - Osmańczyka

Obowiązuje zasada, że pojazdy z dróg podporządkowanych (cienka linia i znak A-7) ustępują pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako z pierwszeństwem (gruba linia, znak D-1 z tabliczką typu T-6).
W przypadku kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogą z pierwszeństwem przejazdu – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.
Przy kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogami podporządkowanymi – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.
Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

W przypadku kiedy ustawiony jest "zakaz zatrzymywania się" wykroczeniem jest parkowanie nie tylko na jezdni, ale również na chodniku. Znak drogowy zakaz zatrzymywania obowiązuje zarówno na jezdni, jak i na chodniku jeżeli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika"

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie lub postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przedniej osi po spełnieniu kilku warunków. Na danym odcinku nie może być ustawiony znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Przestrzeń pozostawiona pieszym na chodniku nie może być mniejsza niż 1,5 metra. 

Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Znak zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi po której jest umieszczony, dotyczy więc jezdni, pobocza, chodnika. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu trwające do 1 minuty.

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka