Staffa, Jarzębskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.0)

Porady do skrzyżowania

Ustąp pierwszeństwa przejazdu.

Ustąp pierwszeństwa przejazdu.

Dojeżdżając do skrzyżowania z ul. Jastrzębowskiego  mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu. 
Skrzyżowanie ulic Jastrzębowskiego z L. Staffa

Skrzyżowanie ulic Jastrzębowskiego z L. Staffa

Jadąc ulicą Jastrzębowskiego mamy pierwszeństwo przejazdu na tym skrzyżowaniu  
Widok na ulicę Leopolda Staffa

Widok na ulicę Leopolda Staffa

Ul. Leopolda Staffa na krótkim odcinku jest drogą o ruchu dwukierunkowym. 
Ul. Jastrzębowskiego

Ul. Jastrzębowskiego

Jadąc ul. Jastrzębskiego mamy pierwszeństwo przejazdu. Na zdjęciu na drugim planie widoczny jest zakaz zatrzymywania B-36 który nie dotyczy samochodów osobowych.
Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

W przypadku kiedy ustawiony jest "zakaz zatrzymywania się" wykroczeniem jest parkowanie nie tylko na jezdni, ale również na chodniku. Znak drogowy zakaz zatrzymywania obowiązuje zarówno na jezdni, jak i na chodniku jeżeli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika"

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie lub postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przedniej osi po spełnieniu kilku warunków. Na danym odcinku nie może być ustawiony znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Przestrzeń pozostawiona pieszym na chodniku nie może być mniejsza niż 1,5 metra. 

Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Znak zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi po której jest umieszczony, dotyczy więc jezdni, pobocza, chodnika. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu trwające do 1 minuty.

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka