Jarzębskiego, Magiera

>
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.5)

Porady do skrzyżowania

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

W przypadku kiedy ustawiony jest "zakaz zatrzymywania się" wykroczeniem jest parkowanie nie tylko na jezdni, ale również na chodniku. Znak drogowy zakaz zatrzymywania obowiązuje zarówno na jezdni, jak i na chodniku jeżeli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika"

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie lub postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przedniej osi po spełnieniu kilku warunków. Na danym odcinku nie może być ustawiony znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Przestrzeń pozostawiona pieszym na chodniku nie może być mniejsza niż 1,5 metra. 

Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Znak zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi po której jest umieszczony, dotyczy więc jezdni, pobocza, chodnika. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu trwające do 1 minuty.

Bardzo ważne jest poprawne zachowanie w sytuacjach równorzędnych.

Zbliżając się pokazujemy kierunkowskazem zamiar zmiany pasa, kierunku (jazda na wprost bez kierunkowskazu). Zwalniamy w zależności od widoczności pojazdów prawej - przy braku widoczności do zatrzymania włącznie.
To zwolnienie, ewentualne zatrzymanie musi nastąpić 15-20 m przed skrzyżowaniem - po to aby ten, który "ma pierwszeństwo" zobaczył nasze czytelne działanie.
Wtedy on spokojnie wykorzysta swoje pierwszeństwo.
Jeśli nie będzie tak wyraźnego ustępowania - dojeżdżający z prawej może nie mieć pewności - może istotnie zmienić prędkość - i tym samym sytuacja zostanie uznana za wymuszenie pierwszeństwa.
Oczywiście po uzyskaniu pewności, że nikt nie zbliża się z prawej - możemy wjechać na i przejechać skrzyżowanie.
Ta procedura zwalniania, pilnej obserwacji z prawej (z ruchliwością tułowia, głowy, gałek ocznych :)) czyli z likwidacją martwych pól - jest wymagana na każdym skrzyżowaniu, nawet jak nikogo nie widać - bo na tym właśnie polega zachowanie szczególnej ostrożności.

Zasada "prawej ręki" na skrzyżowaniu równorzędnym

Zbliżając się do takiego skrzyżowania, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasady "prawej ręki" czyli niezależnie od kierunku poruszania się - należy ustąpić wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. 
Teoretycznie "mamy pierwszeństwo" przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony - ale jak wskazuje praktyka - możemy to wykorzystać dopiero jak pojazd z lewej wyraźnie ustąpi nam pierwszeństwa czyli nikomu z lewej nie ufamy.

Równorzędne skrzyżowanie zawsze może nas zaskoczyć !

Przepisy są tak skonstruowane, że kierującego zawsze może zaskoczyć równorzędność.
Ta równorzędność może też być zmienna np. droga pokryta śniegiem i z prawej droga pokryta śniegiem.
Zdarza się, że ta droga z prawej jest drogą gruntową (utwardzona na odcinku mniejszym niż 20 m), dojazdową do obiektu przy drodze, wyjazdową z drogi wewnętrznej.
Zorientowany - zbliżający się z prawej będzie nam ustępował pierwszeństwa jako włączający się do ruchu.
Niewiedzący o tym może chcieć korzystać z pierwszeństwa.

Typowe sytuacje równorzędne:

gruntowa - gruntowa
twarda - twarda,
włączanie się do ruchu - włączanie się do ruchu
z podporządkowanej - z podporządkowanej
z pierwszeństwem - z pierwszeństwem

Skrzyżowania równorzędne - trudne sytuacje na egzaminie i nie tylko.

Są to skrzyżowania, na których pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi ani sygnalizacją świetlną, w związku z tym żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani drogą podporządkowaną.
Skrzyżowania takie mogą być oznakowane znakami A-5, albo też nie posiadają żadnego oznakowania. Bardzo często są stosowane w osiedlach mieszkaniowych, w strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h.
Bywają niekiedy tablice informujące o tych sytuacjach, bywają w niektórych miastach malowane linie warunkowego zatrzymania w miejscach ustępowania pierwszeństwa pojazdom z prawej. Niestety nie jest to regułą.

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka