Lechicka, Naramowicka

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.1)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 3 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: skrzyżowanie Lechicka - Naramowicza

Zajmując pas do skręcania w lewo, prawo dobrze jest to czynić od razu i dokładnie w miejscu gdzie on się zaczyna.
Jazda w lewo z ul. Naramowickiej odbędzie się bezkolizyjnie z jadącym z przeciwnej strony tez w lewo pojazdem.
Ważne duże zwolnienie i takie poprowadzenie pojazdu aby było to czytelne i aby nie naruszyć obszarów wyłączonych z ruchu.
Jeśli w tej fazie będą pojazdy jadące z przeciwnej strony na wprost – ustępujemy im pierwszeństwa.
Jazda w prawo z ul. Lechickiej poprowadzono łącznicą, tam umieszczono sygnalizator ogólny przed przejściem a potem znak A-7 „USTĄP”.
Jest to nieczytelna i niebezpieczna organizacja ruchu gdyż nie wiemy, czy sygnalizator dotyczy też skrzyżowania czy tylko przejścia dla pieszych !
W tej sytuacji przygotujemy się na gorszy scenariusz i jadąc w prawo przy znaku USTĄP będziemy ustępować pierwszeństwa pojazdom z lewej strony.
Dodatkowo organizator ruchu stosuje na tym skrzyżowaniu tablice U-4, które umieszczane w zasadniczym dla kierowcy polu widzenia i obserwacji skrzyżowania skutecznie zasłaniają skrzyżowanie.
A więc podwojona szczególna ostrożność.
Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!

Zachowanie się wg wyświetlanych kolorów:

1. Sygnał zielony.
Zezwala na wjazd za sygnalizator.
Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:
- miejsce na i za skrzyżowaniem;
- z poprzedniej zmiany świateł piesi i rowerzyści opuścili skrzyżowanie;
- przewidywania, że podczas świecącego zielonego opuścimy skrzyżowanie.

2. Sygnał żółty.
Zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd
znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony. W Polsce trwa 3 sekundy.

3. Sygnał czerwony.
Zakaz wjazdu za sygnalizator.

4. Sygnał czerwony + sygnał żółty.
Nadawany jednocześnie oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.
Oznacza również, że po upływie 1 sekundy zapali się sygnał zielony.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:
- czy nie ma osoby regulującej ruchem,
- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,
- czy jest czynna sygnalizacja i jakiego jest rodzaju,
- czy jej brak - to jakie znaki drogowe zastosowano.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka