Płaszowska, Gromadzka

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.5)

Porady do skrzyżowania

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Płaszowska-Gromadzka

Oznakowane skrzyżowanie dróg, gdzie nie oznaczono pierwszeństwa przejazdu.
Stosujemy wtedy regułę ogólną : ustępujemy pierwszeństwa pojazdom z prawej strony.

Podobnie będziemy postępować na równorzędnych nieoznakowanych skrzyżowaniach.
Skrzyżowania równorzędne zmuszają do maksymalnego zmniejszenia prędkości – zależnej od widoczności tego z prawej.

Nie wierzymy pojazdom z lewej, że nam ustąpią pierwszeństwa gdyż zbyt często nie ustępują :(

Przy ustępowaniu pierwszeństwa powstrzymujemy się od ruchu zawczasu i w sposób czytelny.
Nie wjeżdżamy na skrzyżowanie w przypadku ustępowania gdyż mogłoby to zablokować tego typu skrzyżowanie.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!

Skrzyżowania równorzędne - trudne sytuacje na egzaminie i nie tylko.

Są to skrzyżowania, na których pierwszeństwo nie jest określone znakami drogowymi ani sygnalizacją świetlną, w związku z tym żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani drogą podporządkowaną. 
Skrzyżowania takie mogą być oznakowane znakami A-5, albo też nie posiadają żadnego oznakowania. Bardzo często są stosowane w osiedlach mieszkaniowych, w strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h.
Bywają niekiedy tablice informujące o tych sytuacjach, bywają w niektórych miastach malowane linie warunkowego zatrzymania w miejscach ustępowania pierwszeństwa pojazdom z prawej. Niestety nie jest to regułą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka