Łanowa, Goszczyńskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.3)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 2 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Goszczyńskiego-Łanowa

Skrzyżowanie o “łamanym pierwszeństwie przejazdu”.

Obowiązuje zasada, że pojazdy z dróg podporządkowanych (cienka linia i znak A-7) ustępują pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako z pierwszeństwem (gruba linia, znak D-1 z tabliczką typu T-6). 
W przypadku kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogą z pierwszeństwem przejazdu – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.
Przy kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogami  podporządkowanymi – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.

Jadąc zgodnie z przebiegiem oznakowanego pierwszeństwa musimy pokazywać kierunkowskazem ten zamiar, zachować szczególną ostrożność obserwując, czy wszyscy inni udzielają nam pierwszeństwa przejazdu.

Na tego typu skrzyżowaniach bardzo ważne jest dokładne stosowanie kierunkowskazu. Robimy to zawczasu i wyraźnie niezależnie od przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu. 
Czyli jedziemy w lewo z lewym kierunkowskazem, w prawo z prawym kierunkowskazem a brak kierunkowskazu oznacza nasz zamiar jazdy na wprost.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka