Popiełuszki, Maratońska

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 4.3)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 3 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Maratońska-Popiełuszki

Skrzyżowanie o “łamanym pierwszeństwie przejazdu”.

Obowiązuje zasada, że pojazdy z dróg podporządkowanych (cienka linia i znak A-7 lub B-20) ustępują pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako z pierwszeństwem (gruba linia i znak D-1). 
W przypadku kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogą z pierwszeństwem przejazdu lub kolizji torów ruchu pojazdów zbliżających się drogami  podporządkowanymi – ustępujemy pierwszeństwa wg ogólnych zasad – czyli zbliżającemu się pojazdowi z prawej strony.

Jadąc zgodnie z przebiegiem oznakowanego pierwszeństwa musimy pokazywać kierunkowskazem ten zamiar, zachować szczególną ostrożność obserwując, czy wszyscy inni udzielają nam pierwszeństwa przejazdu.

Na tego typu skrzyżowaniach bardzo ważne jest dokładne stosowanie kierunkowskazu. Robimy to zawczasu i wyraźnie niezależnie od przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu. 
Czyli jedziemy w lewo z lewym kierunkowskazem, w prawo z prawym kierunkowskazem a brak kierunkowskazu oznacza nasz zamiar jazdy na wprost.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!

Znak STOP jak się zachować ?

Znak STOP przed skrzyżowaniem oznacza, że musimy zastrzymać pojazd przed wyjechaniem na drogę z pierwszeństwem (unieruchomić na przynajmniej 1 sekunde). Aby prawidłowo zastosować się do znaku STOP powinno się:  
- zdjąć nogę z gazu
- naciskać hamulec i stopniowo zmniejszać prędkość
- zatrzymać przed linią zatrzymania P-12 (odpowiednio naciskać sprzęgło i hamulec)
- wrzucić I bieg i ruszać, gdy pozwala nam na to sytuacja na drodzę.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu nie wyznaczono linii zatrzymania P-12 pojazd należy zatrzymać w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka