Tysiąclecia

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 1.5)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 5 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: WORD Dąbrowa G. - wyjazd

Wyjazd z WORD jest włączaniem się do ruchu.
Ustępujemy pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Skręcając w prawo pojedziemy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Jezdnia dojazdowa do WORD nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych ale nietrudno zauważyć w którym miejscu piesi będą przechodzić. Warto o to miejsce zadbać z udzielaniem im pierwszeństwa (włączanie się do ruchu).

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Wjazd do WORD Dąbrowa G.

Wjazd do WORD Dąbrowa G.

Ten niepozorny wjazd prowadzi do placu manewrowego Ośrodka Egzaminowania w Dąbrowie. 
Uwaga na znajdujące się blisko przejście dla pieszych. 
Koniec strefy zamieszkania - wyjazd na Tysiąclecia

Koniec strefy zamieszkania - wyjazd na Tysiąclecia

Zaraz obok WORD znajduje się strefa zamieszkania :

prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.
Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka