Gliwicka, Żużlowa

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.8)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 4 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: skrzyżowanie Gliwicka - Żużlowa

Ul. Żużlowa jest ulicą dwukierunkową – stąd jazda w lewo odbywać się będzie z pozycji bliższej środka jezdni.
Przypomni nam o tym ten kawałek linii obowiązkowego zatrzymania, która jest malowana tylko do środka jezdni dwukierunkowej a przez całą szerokość jezdni jednokierunkowej.
Wykonamy chwilowe unieruchomienie pojazdu przed tą linią i po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom na jednym pasie z lewej i z dwu pasów z prawej będziemy mogli dalej podjeżdżać.
Uważamy na obszary wyłączone z ruchu na linie ciągłe i podwójne ciągłe.
Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika

W przypadku kiedy ustawiony jest "zakaz zatrzymywania się" wykroczeniem jest parkowanie nie tylko na jezdni, ale również na chodniku. Znak drogowy zakaz zatrzymywania obowiązuje zarówno na jezdni, jak i na chodniku jeżeli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika"

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie lub postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przedniej osi po spełnieniu kilku warunków. Na danym odcinku nie może być ustawiony znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Przestrzeń pozostawiona pieszym na chodniku nie może być mniejsza niż 1,5 metra. 

Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Znak zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi po której jest umieszczony, dotyczy więc jezdni, pobocza, chodnika. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu trwające do 1 minuty.

Znak STOP jak się zachować ?

Znak STOP przed skrzyżowaniem oznacza, że musimy zastrzymać pojazd przed wyjechaniem na drogę z pierwszeństwem (unieruchomić na przynajmniej 1 sekunde). Aby prawidłowo zastosować się do znaku STOP powinno się:  
- zdjąć nogę z gazu
- naciskać hamulec i stopniowo zmniejszać prędkość
- zatrzymać przed linią zatrzymania P-12 (odpowiednio naciskać sprzęgło i hamulec)
- wrzucić I bieg i ruszać, gdy pozwala nam na to sytuacja na drodzę.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu nie wyznaczono linii zatrzymania P-12 pojazd należy zatrzymać w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka