Plik: 10418 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Osoby wolno przewozić tylko pojazdami do tego przeznaczonymi lub przystosowanymi. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym. 

Plik: 10369 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Osoby  wolno przewozić tylko pojazdami do tego przeznaczonymi lub przystosowanymi. Liczba przewożonych osób nie powinna przekraczać liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

Plik: 10461 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy.

Plik: 10415 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy.

Plik: 10415 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Osoby wolno przewozić tylko pojazdami do tego przeznaczonymi lub przystosowanymi. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym. 

Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy.

Plik: 10361 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący  motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Obowiązek ten nie dotyczy motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, ani czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.

Plik: 10383 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem osobowym powinien wiedzieć, że samochód zachowuje się inaczej, gdy jedzie nim jedna osoba, a inaczej gdy w samochodzie jest komplet pasażerów. 

Plik: 10301 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Fotelik samochodowy (Fotelik dla dziecka) ma na celu chronić dziecko będące pasażerem samochodu przed skutkami zderzenia lub gwałtownego hamowania.

Plik: 10275 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu  pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Plik: 10399 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu  pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Plik: 10387 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera.

Plik: 10404 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący  pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Strona 1 z 2