Plik: 10278 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Nigdy nie włączaj wycieraczek na suchej szybie. 

Plik: 10287 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Nigdy nie włączaj wycieraczek na suchej szybie. 

Plik: 10465 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ogumienie samochodu odpowiada za kontaktowanie się pojazdu z podłożem i zapewnia przenoszenie jego ciężaru, sił napędu, hamowania i skrętu, a także podstawową amortyzacje w czasie jazdy.

Typowa opona samochodowa składa się z takich elementów jak:1) bieżnik – część wchodząca w kontakt z nawierzchnią;2) osnowa – szkielet opony składa się z cienkich drutów i tkanin sklejonych kauczukiem;3) opasanie - warstwą materiału złożoną z cienkich nitek ułożona jest przeważnie wzdłuż środka opony pod bieżnikiem;4) stopka – inaczej kołnierz jest częścią opony stykającej się z obręczą (felgą) druty wzmacniające utrzymują oponę na feldze, natomiast odpowiednie ukształtowanie stopki zapewnia równe przyleganie opony do obręczy, a w oponach bezdętkowych, także uszczelnienie.

Plik: 10335 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd  uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dopuszczony do ruchu może być tylko pojazd spełniający warunki określone w art. 66 Prawa o ruchu drogowym oraz jest zarejestrowany i zaopatrzony w zalegalizowane tablice rejestracyjne. W szczególnych przypadkach wolno Ci posługiwać się tymczasowym dowodem rejestracyjnym i tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi.

Plik: 10398 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Utrzymanie  szyb, lusterek, a także kloszy świateł pojazdu w czystości należy do obowiązków kierującego pojazdem.

Plik: 10323 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Utrzymanie  szyb, lusterek, a także kloszy świateł pojazdu w czystości należy do obowiązków kierującego pojazdem.

Plik: 10277 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się:

- używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

- zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

- ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;

- umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany;

- oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;

- używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;

- pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;

- ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu;

- używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

Plik: 10276 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Utrzymanie  szyb, lusterek, a także kloszy świateł pojazdu w czystości należy do obowiązków kierującego pojazdem.

Plik: 10426 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd  zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, powinien być oznaczony znakiem z literami „PL”.Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Obowiązek, o którym mowa powyżej, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.

Plik: 10458 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu  pojazdem zabrania się:

- używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

- zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

- ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;

- umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany;

- oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;

- używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;

- pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;

- ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu;

- używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

Plik: 10391 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Zabrania się: 1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim; 2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne; 3) ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic; 4) umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.                Zabrania się kierującemu: 1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu; 2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem; 3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze; 4) ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu; 5) używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

Strona 1 z 2