Plik: 10406 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10307 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10307 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10411 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków) stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10305 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków) stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10322 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków) stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10443 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem podczas silnych wahań stanu emocjonalnego, może być przyczyną stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10360 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem podczas silnych wahań stanu emocjonalnego, może być przyczyną stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10429 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowanie pojazdem podczas silnych wahań stanu emocjonalnego, może być przyczyną stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Plik: 10428 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Niebezpieczne zachowanie kierującego stanowi zagrożenie w ruchu drogowym.

Plik: 10274 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Niebezpieczne zachowanie kierującego stanowi zagrożenie w ruchu drogowym.

Plik: 10359 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Niebezpieczne zachowanie kierującego stanowi zagrożenie w ruchu drogowym.

Strona 1 z 2