Plik: 11277 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zatrzymanie pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Plik: 11288 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Plik: 11293 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

Plik: 11294 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Plik: 11295 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu.

Plik: 11296 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe tramwajowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu.

Plik: 11297 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania.

Plik: 11298 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem.

Plik: 11299 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem.

Plik: 11278 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejazdem.

Plik: 11279 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu w tunelu.

Plik: 11280 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania pojazdu na moście.

Strona 1 z 2