Plik: 11234 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu przez tory tramwajowe oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Plik: 11236 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu przez tory tramwajowe oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Plik: 11237 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Plik: 11238 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W sytuacji, gdy tory pojazdów szynowych przecinają drogę, pierwszeństwo przejazdu należy do pojazdów szynowych, chyba że znaki drogowe lub sygnalizacja świetlna inaczej ustalają pierwszeństwo przejazdu. 

Plik: 11239 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Plik: 11240 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Powyższego przepisu nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Plik: 11296 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Znak „Tramwaj” ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

Plik: 11241 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W sytuacji, gdy tory pojazdów szynowych przecinają drogę, pierwszeństwo przejazdu należy do pojazdów szynowych, chyba że znaki drogowe lub sygnalizacja świetlna inaczej ustalają pierwszeństwo przejazdu. 

Plik: 11242 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Tramwaj wyjeżdżając z zajezdni jest włączającym się do ruchu, a więc jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Plik: 11235 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Tramwaj, jako pojazd szynowy, ma bezwzględne pierwszeństwo z wyjątkiem sytuacji, gdy ze znaków lub sygnałów wynika inny sposób zachowania oraz gdy tramwaj włącza się do ruchu, np. wjeżdża na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli tramwajowej.

Strona 1 z 1