Plik: 11222 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Plik: 11226 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Plik: 11227 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.

Plik: 11228 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Plik: 11229 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

Plik: 11230 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Plik: 11231 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Plik: 11232 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

Plik: 11224 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje jeden tor.

Plik: 11233 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.

Plik: 11223 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Znak „Przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Plik: 11224 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Znak A-10 „Przejazd kolejowy bez zapór” ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Strona 1 z 2