Plik: 11251 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Wymijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. 

Plik: 11253 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

Plik: 11252 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Plik: 11254 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W razie potrzeby podczas wymijania pojazdu na wąskiej drodze należy zjechać maksymalnie na prawo, a w razie potrzeby zatrzymać się.

Strona 1 z 1