Plik: 11246 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Plik: 11247 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. 

Plik: 11248 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Plik: 10842 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania. 

Plik: 11385 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Plik: 11320 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Plik: 11230 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Strona 1 z 1