Plik: 11243 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

Plik: 11245 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. 

Plik: 11244 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. 

Strona 1 z 1