Plik: 12566 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Przepisy prawa drogowego, podczas zmiany pasa ruchu nakazują w kierującemu pojazdem ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać.

Ta zasada jednak nie obowiązuje między innymi w sytuacji, gdy jeden z pasów ruchu zanika lub nie ma możliwości jazdy nim.

Aby zaistniały warunki jazdy na suwak muszą być spełnione łącznie dwa warunki: 1. Jazda musi odbywać się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości np. tzw. "korek uliczny".2. Na jednym z pasów nie istnieje możliwość jazdy z powodu wystąpienia przeszkody lub zanikania pasa ruchu.

Plik: 12565 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuowania jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, masz obowiązek umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi  pojazdów znajdującym się na takim ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy. 

Plik: 12566 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości poruszasz się na jezdni pomiędzy dwoma pasami ruchu, którymi nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, wówczas przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu musisz umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Strona 1 z 1