Plik: 11068 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00–23:00 wynosi 50 km/h. Z zastrzeżeniem, że prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Plik: 11249 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–5:00 wynosi 60 km/h. Z zastrzeżeniem, że prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Plik: 10827 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym wynosi w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na autostradzie – 140 km/h.

Plik: 11134 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym wynosi w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h.

Plik: 11260 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym wynosi w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h.

Plik: 11262 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym wynosi w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na pozostałych drogach – 90 km/h.

Plik: 11384 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem.

Plik: 10849 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Znak „Ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:   1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 „Ograniczenie prędkości”  lub B-43 „Strefa ograniczonej prędkości”,   2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,   3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego. 

Plik: 11270 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu a także własnych umiejętności.

Strona 1 z 1