Plik: 11207 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zmiana kierunku jazdy jest to manewr, który polega na zmianie kierunku poruszania się pojazdu w prawą lub lewą stronę względem jego dotychczasowego toru jazdy. Szczególnym przypadkiem zmiany kierunku jazdy jest zawracanie.

Plik: 11208 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Plik: 11209 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zmiana kierunku jazdy to manewr skręcania z jednej drogi w inną lub zjechaniu w ogóle z drogi. (np. zjechanie z drogi na teren prywatny lub na polną drogę). Zmianą kierunku jazdy jest także zawracanie. 

Plik: 11211 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo.

Plik: 11210 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do środka jezdni  – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

Plik: 11212 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do lewej jej krawędzi na jezdni o ruchu jednokierunkowym  – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

Strona 1 z 1