Plik: 11149 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

Plik: 11150 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączaniem się do ruchu jest wyjazd ze strefy zamieszkania.

Plik: 11151 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączaniem się do ruchu jest wyjazd na drogę z nieruchomości.

Plik: 11152 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączaniem się do ruchu jest wyjazd na drogę z pola.

Plik: 11153 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączaniem się do ruchu jest wyjazd na drogę twardą z drogi gruntowej.

Plik: 11155 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączaniem się do ruchu jest wyjazd na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych.

Plik: 11156 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Włączaniem się do ruchu jest wyjazd na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów.

Strona 1 z 1