Plik: 11157 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Plik: 11158 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Strzałka kierunkowa na wprost oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

Strzałka kierunkowa do skręcania oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

Plik: 11159 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów. Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
Plik: 11160 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Linia bezwzględnego zatrzymania – stop wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

Strona 1 z 1