Plik: 11169 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Plik: 11173 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji czerwony pojazd osobowy musi czekać aż pojazdy na drodze z pierwszeństwem opuszczą skrzyżowanie. Przebieg drogi z pierwszeństwem określa tu tabliczka T-6. 

Plik: 11174 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji czerwony pojazd musi ustąpić ciemno zielonemu, który znajduje się na drodze z pierwszeństwem. Znak STOP oznacza, że zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. 

Plik: 11175 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji pierwszeństwo ma zielony pojazd terenowy ponieważ znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Pojazd czerwony i motocykl dojeżdżają do skrzyżowania drogami podporządkowanymi, ale to czerwony musi ustąpić ponieważ ma motocykl po swojej prawej. 

Plik: 11176 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji to czarny jeep jest na drodze podporządkowanej i musi ustąpić pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem. 

Plik: 11177 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji zarówno czerwony pojazd jak i zielony terenowy dojeżdżają do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu, ale to zielony musi ustąpić ponieważ ma czerwonego po swoje prawej. 

Plik: 11178 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji czerwony pojazd dojeżdża do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu i ma pierwszeństwo przed motocyklem. 

Plik: 11179 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji czerwony pojazd dojeżdża do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu i ma pierwszeństwo przed motocyklem. 

Plik: 11180 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji zarówno czerwony pojazd jak i zielony terenowy dojeżdżają do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu, ale to czerwony musi ustąpić ponieważ ma zielonego po swoje prawej. 

Plik: 11170 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji czerwony pojazd oraz motocykl dojeżdżają do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu i mają pierwszeństwo przed żółtym, który zatrzymał się na linii STOP. 

Plik: 11171 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W tej sytuacji zarówno czerwony pojazd jak i motocykl dojeżdżają do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, ale to motocykl musi ustąpić ponieważ ma zamiar skręcić w lewo, a czerwony jedzie na wprost. 

Plik: 11172 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Na egzaminie teoretycznym pojawiają się pytania zarówno ze zwrotem "dojeżdżasz do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem" jak i ""dojeżdżasz do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem".

Strona 1 z 1